Koncerti drīzumā

Solisti: Kristīne Adamaite (ērģeles), Jekaterina Suvorova (arfa), Jānis Kurševs (tenors)
Latvijas Radio koris
Diriģents Sigvards Kļava

Programmā: Antons Brukners, Maija Einfelde, Tālivaldis Ķeniņš, Santa Ratniece 

31. jūlijā kormūzikas koncerts Cēsu Sv. Jāņa baznīcā “Paradīzes dziedājumi. Brukners un latvieši” Sigvarda Kļavas vadībā. Latvijas Radio kora, ērģelnieces Kristīnes Adamaites un arfistes Jekaterinas Suvorovas veidotajā programmā sasaucas dažādu laikmetu garīgā mūzika – no Vīnes izcilā 19. gadsimta klasiķa Antona Bruknera sakrālajiem darbiem korim un ērģelēm līdz latviešu mūzikas virsotnēm – Maijas Einfeldes, Tālivalža Ķeniņa un Santas Ratnieces emocionāli piesātinātajiem opusiem. Ja Brukners savus garīgos ideālus meklējis Svēto rakstu latīņu tekstos, tad Santa Ratniece pievērsusies “Paradīzes” dziedājumiem” no Dantes “Dievišķās komēdijas” itāliski. Mēs esam tik dažādi, taču šīs lūgšanas spēj mūs vienot. Šīs lūgšanas spēj runāt par Būtisko.

Notikušie koncerti

31.07.2020 20.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīca