Koncerti drīzumā
Sestdiena, 22. aprīlis plkst. 18.00
Latgales vēstniecība "Gors"
Trešdiena, 26. aprīlis plkst. 19.00
Jelgavas Kultūras nams
Piektdiena, 28. aprīlis plkst. 19.00
Koncertzāle "Cēsis"
Piektdiena, 5. maijs plkst. 20.00
Liepāja, koncertzāle "Lielais dzintars"
Sestdiena, 22. aprīlis plkst. 14.00
Latgales vēstniecība "Gors"

Piedalās:
Latvijas Radio koris

Latgales mūziķu grupa:
Kristīne Kārkle - Kalniņa - vijole, balss
Aiga Sprindža - cimbala, balss
Gunārs Igaunis - akordeons, tuba, balss
Einārs Lipskis - mandolīna, klarnete
Jurģis Lipskis - perkusijas
Aleksandrs Maijers - vargani, stabules, jaunbūvētā instrumenta - lamellafona autors
Jānis Stafeckis - kontrabass, balss

Priesteri:
Rinalds Stankēvičs, Juris Zarāns, Viktors Naglis, Aigars Bernāns, Rinalds Broks, Māris Laureckis, Juris Skutels

Idejas autors un muzikālais vadītājs Sigvards Kļava
Video māksliniece, scenogrāfe Katrīna Neiburga
Gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš

Režisore Inese Mičule

Tautas dziesma un Svētie Raksti, etnomūziķi un priesteri, dzīvās balsis un arhīvu ieraksti... latgaliešu gars, kas paslēpts cilvēkos, to pieredzē, dzīvesziņā. Ejot gadsimtiem, Latgales unikālais kultūras mantojums joprojām uztur dzīvu vienu no tās fenomeniem - tradicionālo muzicēšanu un katoļu baznīcas tradīciju mijiedarbību un to saplūšanu vienotā mākslinieciskā veselumā. Skaņa kā sirdspuksts, kā latgaliešu vārda un dvēseles skaistums, godasajūtas un dievbijības raksts. Andrievs Jūrdžs: “Cilvēka sirds ir kā kokle ar divām stīgām, no vienas atskan prieki, no otras sāpju vaidi. Likteņa pirksti nerimst spēlēt – brīžiem kāzu dziesmas, brīžiem nemiera dziesmas.”

Latvijas valsts simtgades projekts