Sergeja Rahmaņinova "Sv. Jāņa Zeltamutes liturģija" korim a cappella.
IzpildA Latvijas Radio koris, solisti Kārlis Rūtentāls, Gundars Dziļums, diriģents Sigvards Kļava.

Izdots: 
12.2010